Raamatupidamine alustavale või väiksemat äritegevust omavale ettevõttele.

Teostame raamatupidamist peamiselt järgmistes tegevusvaldkondades tegutsevatele ettevõtetele: põllumajandusettevõtted, jaekaubandusettevõtted, teenust osutavad ettevõtted, transpordiettevõtted.

Igakuine raamatupidamise teenus sisaldab:

 • algdokumentide kontroll
 • raamatupidamiskannete koostamine kooskõlas seadusandluse ja kliendi raamatupidamise sise-eeskirjadega
 • riiklike maksude arvestus, deklaratsioonide koostamine ja esitamine
 • ostu- ja müügireskontro
 • palga, puhkuse ja haigushüvitiste arvestus
 • arveldused aruandvate isikutega
 • põhivara arvestus
 • sularaha arvestus (kassa sisse- ja väljaminekuorderite koostamine)
 • raamatupidamisaruannete igakuine koostamine (pearaamat, käibeandmik jm)
 • aastaaruande koostamine


Oleme koostanud klientidele kaks valitavat põhipaketti. Põhipaketid on koostatud lähtuvalt hinnangulisest töömahust.

 ALUSTAVA ETTEVÕTTE PAKETT –  70.- eurot

 • Pakett sobib äritegevust alustavale või juba väikest äritegevust omavale ettevõttele
 • ettevõte vajab raamatupidajat mõned korrad kuus
 • ettevõttes töötab kuni 5 töötajad

VÄIKEETTEVÕTTE PAKETT   – 160.-eurot

 • Pakett sobib väikesemat äritegevust omavale ettevõttele
 • ettevõte vajab raamatupidajat mõned korrad nädalas
 • ettevõttes töötab 1 kuni 10 töötajad

LISATEENUSED  (põhipaketi kliendil kuumakse sees)

Palgaarvestus – 5.- eurot/töötaja

Raamatupidamise aastaaruanne –  al 300.- eurot