Maksumäärad 2016

Allikas: Maksumaksjate liit Tulumaks 2015 2016 Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 20% 20% Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10% Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 20/80 20/80 Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 154 € 170 € Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) 220 € 225 € Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) 64 € 64 €…

Isikliku sõiduauto hüvitis

2014. a esimesest septembrist jõustusid muudatused isikliku sõiduauto (M1 ja M1G) kasutamise eest hüvitise maksmisel.   Lühike ülevaade neile, kel on tekkinud küsimusi ning kes ei ole veel jõudnud asjaga end kurssi viia: Maksuvabalt võib maksta hüvitist kuni 0,3 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta. Võite maksta ka vähem kui 0,3 eurot…

Maksumäärad 2015

Maksumäärad 2015. Uuest aastast on tulumaksu määr 20% ning tulumaksuvaba miinimum suureneb praeguselt 144 eurolt 154 euroni kuus (1848 eurot aastas). Samuti alanevad nii töötaja kui ka tööandja töötuskindlustusmaksete määrad. Töötaja uus maksumäär on 1,6% (senise 2% asemel) ning tööandjal 0,8% (senise 1% asemel). Alampalk tõuseb 355 eurolt 390 euroni kuus. Miinimumtunnitasu suureneb 2,13 eurolt 2,34 euroni. Maksumaksjate Liit on välja toonud traditsioonilise iga-aastase kõik olulisemad maksualased näitajad 2014 ja…