Isikliku sõiduauto hüvitis

2014. a esimesest septembrist jõustusid muudatused isikliku sõiduauto (M1 ja M1G) kasutamise eest hüvitise maksmisel.   Lühike ülevaade neile, kel on tekkinud küsimusi ning kes ei ole veel jõudnud asjaga end kurssi viia:

 • Maksuvabalt võib maksta hüvitist kuni 0,3 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta.
  • Võite maksta ka vähem kui 0,3 eurot kilomeetri kohta. Võite maksta ka rohkem kui o,3 eurot km kohta, kuid piirmäära ületava osa eest tuleb tasuda erisoodustust.
  • maksimaalne maksuvaba hüvitise piirmäär on 355 eurot kalendrikuu kohta
  • Hüvitis sisaldab juba kõiki auto tavapärase kasutamisega seotud kulutusi (sh kütus, parkimine, hooldus jne) – ehk lisaks kuludokumentide alusel isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine (nt parkimistasu, rehvivahetuse, jooksva remondikulu vms tasumine) on erisoodustus. Lähetuse kulud isikliku sõiduautoga on teine teema.
  • varasem maksuvaba hüvitis 64 eurot kalendrikuu kohta sõidupäevikut pidamata enam ei kehti, ehk kui soovite ka täna maksta hüvitist 64 eurot, siis tuleb nüüd pidada sõidupäevikut.
  • Juhul kui makstakse hüvitist sõidupäevikut pidamata, siis maksustatakse saadud hüvitist kui palgalisa
 • Kui füüsilisele isikule maksab hüvitist samas kalendrikuus tehtud sõitude eest mitu tööandjat, võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot.

Töösõitude kohta tuleb pidada arvestust ehk sõidupäevikut. Sõidupäevik peab sisaldama sõiduautot kasutava isiku andmeid, sõiduauto riikliku registrimärgi andmeid, läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäitu iga töösõidu korral ning sõidu kuupäeva ja eesmärki iga sõidu korral. See, millisel kujul sõidupäevikut peetakse, nt kas paberil või elektrooniliselt, ei oma tähtsust – oluline on, et see sisaldaks eelnimetatud andmeid. Sellest tulenevalt ei saa maksuvaba hüvitist maksta tulevaste sõitude eest, vaid ainult juba tehtud sõitude eest.

Allikas: Riigiteataja, EMTA