Maksumäärad 2016

Allikas: Maksumaksjate liit

Tulumaks 2015 2016
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 20% 20%
Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 20/80 20/80
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 154 € 170 €
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) 220 € 225 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) 64 € 64 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) 1848 € 1848 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) 770 € 850 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 1920 €50% tulust 1200 €50% tulust
III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 6000 €15% tulust 6000 €15% tulust
FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule 2877 € 2877 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral 390 € 430 €
Sotsiaalmaksu kuumäär 355 € 390 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) 117,15 € 128,70 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) 351,45 € 386,10 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) 1405,80 € 1544,40 €
Töötaja töötuskindlustusmakse 1,6% 1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse 0,8% 0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse 2,0% 2,0%
Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017) 3,0% 3,0%
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär (kuni 15 päeva kuus) 32 € 50 €
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,335 € kuus 0,30 €/km,335 € kuus
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km,256 € kuus 0,30 €/km,256 € kuus
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta) 256 € 256 €
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta) 64,00 €105,60 € 64,00 €105,60 €
Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas) 0,1% 0,1%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest
Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär juriidilisele isikule (käibemaksuta väärtus) 10 € 10 €
Käibemaks
Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär 16 000 € 16 000 €
Piiratud maksukohustuslasena registreerimise piirmäär kaupade soetamisel 10 000 € 10 000 €
Registreerimise piirmäär kaugmüügi korral 35 000 € 35 000 €
Maksukorralduse seadus
Maksuvõla summa, mille puhul antakse võla puudumise tõend alla 10 € alla 10 €
Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõuta alla 10 € alla 10 €
Maamaksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata alla 5 € alla 5 €
Sunniraha deklaratsiooni esitamata jätmise eest 1300 € 1300 €
Sunniraha töötaja registreerimata jätmise eest 1300 € 1300 €
Sunniraha dokumentide esitamata jätmise eest 640 € 640 €