Maksumäärad 2015

Maksumäärad 2015. Uuest aastast on tulumaksu määr 20% ning tulumaksuvaba miinimum suureneb praeguselt 144 eurolt 154 euroni kuus (1848 eurot aastas). Samuti alanevad nii töötaja kui ka tööandja töötuskindlustusmaksete määrad. Töötaja uus maksumäär on 1,6% (senise 2% asemel) ning tööandjal 0,8% (senise 1% asemel). Alampalk tõuseb 355 eurolt 390 euroni kuus. Miinimumtunnitasu suureneb 2,13 eurolt 2,34 euroni.

Maksumaksjate Liit on välja toonud traditsioonilise iga-aastase kõik olulisemad maksualased näitajad 2014 ja 2015. aasta kohta.

Tulumaks 2014 2015
Füüsilise isiku või mitteresidendi tulult tasutava või kinnipeetava tulumaksu määr 21% 20%
Tulumaksu soodusmäär (III pensionisamba väljamaksed, mitteresidendile makstavad litsentsitasud ja teenustasud) 10% 10%
Juriidilise isiku maksustatavale väljamaksele lisanduva tulumaksu määr 21/79 20/80
Füüsilise isiku üldine maksuvaba tulu (kuus) 144 € 154 €
Pensioni täiendav maksuvaba osa (kuus) 210 € 220 €
Tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitise täiendav maksuvaba osa (kuus) 64 € 64 €
Lapsevanema täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest (aastas) 1728 € 1848 €
Tööandja sünnitustoetuse maksuvaba osa (ühekordne) 720 € 770 €
Eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja annetuste mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 1920 €50% tulust 1920 €50% tulust
III pensionisamba sissemaksete mahaarvamise piirmäär tuludeklaratsioonis 6000 €15% tulust 6000 €15% tulust
FIE täiendav maksuvaba osa põllumajandussaaduste või metsamaterjali müügitulule 2877 € 2877 €
Sotsiaalkindlustusmaksed
Kuupalga alammäär täistööaja korral 355 € 390 €
Sotsiaalmaksu kuumäär 320 € 355 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) 105,60 € 117,15 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (kvartalis) 316,80 € 351,45 €
Kuumäärale vastav FIE sotsiaalmaks (aastas) 1267,20 € 1405,80 €
Töötaja töötuskindlustusmakse 2,0% 1,6%
Tööandja töötuskindlustusmakse 1,0% 0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse 2,0% 2,0%
Kohustusliku kogumispensioni makse (avalduse esitanutele 2014-2017) 3,0% 3,0%
Hüvitised ja erisoodustused
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 32 € 32 €
Isikliku auto hüvitise maksuvaba piirmäär (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km, 256 € kuus 0,30 €/km, 335 € kuus
Isikliku auto kasutamise hüvitise maksuvaba piirmäär kuus (ilma sõitude arvestuseta) 64 € Maksuvabastust ei ole
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõitude arvestuse pidamisega) 0,30 €/km, 256 € kuus 0,30 €/km,256 € kuus
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (ilma sõitude arvestuseta) 256 € 256 €
Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt kuus (ilma sõitude arvestuseta) 68,05 €106,94€ 64,00 €105,60 €
Töötajale laenu andmisel erisoodustuse aluseks olev intressi alammäär (aastas)* 0,5% 0,1%
Annetuste maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (aastas) 10% kasumist või 3% palkadest 10% kasumist või 3% palkadest
Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär juriidilistele isikutele (kuus) 32 € + 2% palkadest 32 € + 2% palkadest
Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär juriidilisele isikule (käibemaksuta väärtus) 10 € 10 €
Käibemaks
Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär 16 000 € 16 000 €
Piiratud maksukohustuslasena registreerimise piirmäär kaupade soetamisel 10 000 € 10 000 €
Registreerimise piirmäär kaugmüügi korral 35 000 € 35 000 €
Maksukorralduse seadus
Maksuvõla summa, mille puhul antakse võla puudumise tõend alla 10 € alla 10 €
Maksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata ja maksuvõlga sisse ei nõuta alla 10 € alla 10 €
Maamaksusumma, mille puhul maksuteadet ei väljastata alla 5 € alla 5 €
Sunniraha deklaratsiooni esitamata jätmise eest 1300 € 1300 €
Sunniraha töötaja registreerimata jätmise eest - 1300 €
Sunniraha dokumentide esitamata jätmise eest 640 € 640 €